Multiaspektová analýza vizuálnych podnetov národopisného charakteru