doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky,

Pedagogická fakulta KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,

e-mail: zlatica.hulova@ku.sk

 

technická podpora / administrátor:

Ing. Peter Tokoš

Katedra didaktiky odborných predmetov,

VŠ DTI, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom,

e-mail: peter.tokos@petertokos.com